© 2021 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach.
Parafia Przypki

Historia parafii

A.D. 1989

W 1989 r. przedstawiciele odpowiedzialni za infrastrukturę i funkcjonowanie działek, rozpoczęli rozmowy z duszpasterzami parafii Św. Mikołaja w Tarczynie odnośnie rozpoczęcia posługi liturgicznej w niedziele i uroczystości. Pierwsze Mszę Święte były odprawiane pod gołym niebem. Wraz z rozwojem działek, liturgie były sprawowane na werandzie świetlicy działkowej. Działo się to przez 3-lata w każdą niedzielę i uroczystości kościelne w sezonie letnim.

A.D. 1992

W dniu 15.08.1992 r. Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp odprawił uroczystą celebrę, podczas której Ksiądz Prymas poświecił działkę pod przyszły kościół. "Pragnę by tu powstała nowa parafia, która będzie żyła życiem miejscowych i przyjezdnych gości". J. E. Józef Kardynał Glemb W październiku A.D. 1992 Ks. prałat Marian Paleczny i Ks. Mirosław Michalski zakupili od Spółdzielni Rolno Produkcyjnej w Dukach teren o powierzchni 5.42 ha Vi VI klasy. Plac znajdował się pograniczu wsi Przypki i Księżak w odległości ok 300 m od działek. Następnie rozpoczęły się prace nad zagospodarowaniem terenu. W ramach ćwiczeń i praktyk, młodzież parafii w Tarczynie zagospodarowała działkę pod budowę i posadziła krzewy oraz 40 tys, drzew które utworzyły 4 ha lasu.

A.D. 1994

Wiosną AD. 1994 ruszyła budowa kaplicy wraz z zapleczem mieszkalnym. W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, którego wezwanie utrzymał nowo wybudowany kościół, którego poświęcił J. Ek. Ks. Bp. Piotr Jarecki. Do nadal budowanego i wykańczanego wewnętrznie obiektu z posługą przyjeżdżają kapłani z parafii Św. Mikołaja w Tarczynie. Najczęściej bywał Ks. Mirosław Michalski, który z wykształcenia architektoniczno-technicznym wspierał doradczo powstający obiekt.

A.D. 1996

Dnia 8 maja. 1996 Jego Eminencja Józefa Kardynał Glemp erygował parafie w Przypkach pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa dekretem numer 1324/A/1996. Do niedawno powstałej placówki zostały włączone wnioski; Przypki; Księżak; Nosy; Wola Przypkowska; Kolonia Woli Przypkowskiej. Dekret wszedł w życie 14.06.1996 r. Nowa najmniejsza parafia Archidiecezji Warszawskiej uzyskała prawo pochówku zmarłych na cmentarzu grzebalnym w Tarczynie. Pierwszym proboszczem parafii został mianowany Ks. Jan Studziński, który podjął posługę od dnia 29 czerwca 1996 r. Od tego czasu proboszcz podjął energiczne działania duszpasterskie. Zorganizował Służbę Bożą, Kółko Różańcowe oraz rozległe prace w Kościele i na jego terenie.

A.D. 1998

Dnia 30 września 1998 r. parafię nawiedziła figura Matki Bożej Fatimskiej. Lata 1997-1998 to burzliwy w skutkach czas. Po wielu interwencjach parafian w Kurii Metropolitańskiej Jego Em. Józefa Kardynała Glempa wieś Wola Przypkowska została odłączona od nowo utworzonej parafii. W tym roku zostały skorygowane granice parafii.

A.D. 1999

W dniach 13-14.10.1999 r. parafię odwiedził J. Ek. Ks. Bp. Marian Duś. Z okazji nawiedzenia i peregunacji obrazu Jezusa Miłosiernego. Ksiądz Biskup poświęcił i pobłogosławił całe dzieło, które rozpoczął i kontynuował Ks. Jan Studziński - pierwszy proboszcz parafii. W prace te włączył się mocno Ks. Prałat Marian Paleczny. który ofiarowała ornaty oraz inne elementy liturgiczne. W tym roku, również liczni parafianie uczestniczyli w uroczystościach pielgrzymkowych Jana Pawła II w Polsce.

A.D. 2000

W roku A. D. 2000 Władza Archidiecezji Warszawskiej odwołała ks. Jana Studzińskiego z funkcji proboszcza parafii N. S. P. J w Przypkach i mianowała go proboszczem parafii w Rzukowie w dekanacie Brwinów. Nowym proboszczem parafii N. S. p. J. w Przypkach został Ks. Henryk Rogala, dotychczasowy pracownik w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Posługę swą rozpoczął od dnia 2 lipca 2000 r.

A.D. 2001

Na początku roku Ad. 2001 Ks. Proboszcz zakupił dębowe ławki, konfesjonał. W tym roku zostały zakupione i zamontowane napromienniki grzewcze. W dniu 13 sierpnia 2001 w XX Niedziele Zwykłą parafię nawiedził Jego Ekscelencja Ks. Biskup Piotr Jarecki z wizytą duszpasterską.

A.D. 2002

W dniu 26 maja 2002 r. wspólnota pierwszy raz w swojej krótkiej historii przeżywała Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Mała grupa 6- ciorga dzieci odpowiedziała Bogu: "TAK" na Jego zaproszenie do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. W miesiącu wrzesień w Kościele ustawiono i zamontowano nowy ołtarz z marmuru oraz Krzyż misyjny z pełna nadziei modlitwą: "Panie Jezu Zbaw Nas"

A.D. 2004

W roku Pańskim 2004 dokonano wielu ważnych inwestycji gospodarczych. Budynek Kościoła został ocieplony z zewnątrz oraz zabezpieczony fakturą zewnętrzna koloru białego oraz wymieniono pokrycie dachu. Także ważnym wyda=rzeniem w roku 2004 było podjęcie nowej posługi przez Ks. Proboszcza Henryka Rogali. proboszcz przyjął trud prowadzenia duszpasterstwa przy Cmentarzu Komunalnym w Antoniowie.

A.D. 2005

W sobotę 2 kwietnia o godzinie 21:37 Pan powołał do siebie OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II. Parafia pogrążyła sie w smutku oraz gorliwej modlitwie za Naszego Papieża. Pogrzeb Jana Pawła II odbył się 8 kwietnia 2005. W dniu 19 kwietnia 2005 roku na papieża konklawe wybrało Kardynała Josepha Ratzingera, który przyjął imię Benedykt XVI.

A.D. 2006

20.08.2006 r. Jego Ekscelencja Ks. Tadeusz Pikus przeprowadził wizytację kanoniczną w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ekscelencja przyjął sprawozdania od Rady Parafialnej, Wspólnoty Kółka Żywego Różańca oraz Przedstawiciela Działek.

A.D. 2007

22.06.2007 r. nieoczekiwanie swoją posługę duszpasterską w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach, zakończył Ksiądz Henryk Rogala, który został przeniesiony do innej parafii. W imieniu wszystkich parafian, Rada Parafialna podziękowała Księdzu Henrykowi za lata służby i wiernego świadectwa. Na mocy dekretu Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Kazimierza Nycza, mianowany został na urząd proboszcza Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Rektora Cmentarza Komunalnego w Antoniowie księdza Mirosława Michalskiego. W XIII niedzielę zwykłą, proboszcz nominant podczas uroczystej celebry, której przewodniczył objął kanoniczną odpowiedzialność za tą parafię. 1 lipca 2007 proboszcz, rozpoczął swoja posługę od spotkania ze wspólnotą Kółka Różańcowego. Kolejnymi działaniami nad którymi pochylił się proboszcz to: Zapoznanie się z zakresem prac zaplanowanych przez poprzedniego proboszcza. Rozbudowanie Rady Parafialnej o przedstawiciela każdej wsi i różnych dziedzin życia. Zweryfikowanie wspólnie z Radą finansów i zakres działań. Podjęcie trudu przez Księdza Proboszcza uzupełnienia Kółka Różańcowego o wszystkie tajemnice odmawiane codziennie "Nowe Róże". Otoczenie szczególną troska dzieci z ubogich rodzin. Piękna polska złota jesień umożliwiła zrealizowanie wszystkich prac zaplanowanych przez poprzedniego proboszcza. Odnowiono poprzez pomalowanie, całe zewnętrzne ogrodzenie, pomalowaną zewnętrzną elewacje Świątyni, zaprojektowano i wykonano nowe meble do zakrystii.

A.D. 2008

W uroczystości Bożego Ciała wspólnota przygotowała trasę i ołtarze. Wykonano nowe stelaże ołtarzy polowych. Zaprojektowano nowe banery ołtarzowe o tematyce eucharystycznej i udekorowano je kwiatami. W 2008 roku parafia otrzymała dar w postaci organów elektronicznych dwu-manułowych firmy Yamaha. Organy zostały ufundowane przez Państwo Franciszka i Wiesławę Jędrzejewskich. W tym roku wykonano 15 stacji Męki Pańskiej, jako płaskorzeźby w drzewie lipowym, umieszczone na planie Krzyża greckiego wykonanego z dębowej deski. Płaskożeżby przedstawiają poszczególne aspekty cierpienia i Meki Pańskiej. Kolejne zadanie polegało na upiększeniu i wyeksponowaniu płaskorzeźby Najświętszego Serca Pana Jezusa, umieszczonej w głównej ścianie ołtarzowej. Przestrzeń pomiędzy tabernakulum została zabudowana przedstawieniem krzewu winnego, który wyrasta z korzenia: jak mówił sam Pan Jezus „ Ja Jestem krzewem winnym wy latoroślami”.

A.D. 2009

30 maja 2009 r. parafia przeżywała wspaniałą uroczystość, którą była 18 rocznica święceń kapłańskich księdza proboszcza i jego kolegów. Wrzesień 2009 był to radosny czas w naszej parafii. Udało się zakończyć remont wewnętrznej części świątyni. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach otrzymała dyplom PRZYJACIELA MIVA POLSKA za pomoc polskim misjonarzom w zakupie środków transportu.
© 2021 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach.
Parafia Przypki

Historia parafii

A.D. 1989

W 1989 r. przedstawiciele odpowiedzialni za infrastrukturę i funkcjonowanie działek, rozpoczęli rozmowy z duszpasterzami parafii Św. Mikołaja w Tarczynie odnośnie rozpoczęcia posługi liturgicznej w niedziele i uroczystości. Pierwsze Mszę Święte były odprawiane pod gołym niebem. Wraz z rozwojem działek, liturgie były sprawowane na werandzie świetlicy działkowej. Działo się to przez 3-lata w każdą niedzielę i uroczystości kościelne w sezonie letnim.

A.D. 1992

W dniu 15.08.1992 r. Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp odprawił uroczystą celebrę, podczas której Ksiądz Prymas poświecił działkę pod przyszły kościół. "Pragnę by tu powstała nowa parafia, która będzie żyła życiem miejscowych i przyjezdnych gości". J. E. Józef Kardynał Glemb W październiku A.D. 1992 Ks. prałat Marian Paleczny i Ks. Mirosław Michalski zakupili od Spółdzielni Rolno Produkcyjnej w Dukach teren o powierzchni 5.42 ha Vi VI klasy. Plac znajdował się pograniczu wsi Przypki i Księżak w odległości ok 300 m od działek. Następnie rozpoczęły się prace nad zagospodarowaniem terenu. W ramach ćwiczeń i praktyk, młodzież parafii w Tarczynie zagospodarowała działkę pod budowę i posadziła krzewy oraz 40 tys, drzew które utworzyły 4 ha lasu.

A.D. 1994

Wiosną AD. 1994 ruszyła budowa kaplicy wraz z zapleczem mieszkalnym. W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, którego wezwanie utrzymał nowo wybudowany kościół, którego poświęcił J. Ek. Ks. Bp. Piotr Jarecki. Do nadal budowanego i wykańczanego wewnętrznie obiektu z posługą przyjeżdżają kapłani z parafii Św. Mikołaja w Tarczynie. Najczęściej bywał Ks. Mirosław Michalski, który z wykształcenia architektoniczno-technicznym wspierał doradczo powstający obiekt.

A.D. 1996

Dnia 8 maja. 1996 Jego Eminencja Józefa Kardynał Glemp erygował parafie w Przypkach pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa dekretem numer 1324/A/1996. Do niedawno powstałej placówki zostały włączone wnioski; Przypki; Księżak; Nosy; Wola Przypkowska; Kolonia Woli Przypkowskiej. Dekret wszedł w życie 14.06.1996 r. Nowa najmniejsza parafia Archidiecezji Warszawskiej uzyskała prawo pochówku zmarłych na cmentarzu grzebalnym w Tarczynie. Pierwszym proboszczem parafii został mianowany Ks. Jan Studziński, który podjął posługę od dnia 29 czerwca 1996 r. Od tego czasu proboszcz podjął energiczne działania duszpasterskie. Zorganizował Służbę Bożą, Kółko Różańcowe oraz rozległe prace w Kościele i na jego terenie.

A.D. 1998

Dnia 30 września 1998 r. parafię nawiedziła figura Matki Bożej Fatimskiej. Lata 1997-1998 to burzliwy w skutkach czas. Po wielu interwencjach parafian w Kurii Metropolitańskiej Jego Em. Józefa Kardynała Glempa wieś Wola Przypkowska została odłączona od nowo utworzonej parafii. W tym roku zostały skorygowane granice parafii.

A.D. 1999

W dniach 13-14.10.1999 r. parafię odwiedził J. Ek. Ks. Bp. Marian Duś. Z okazji nawiedzenia i peregunacji obrazu Jezusa Miłosiernego. Ksiądz Biskup poświęcił i pobłogosławił całe dzieło, które rozpoczął i kontynuował Ks. Jan Studziński - pierwszy proboszcz parafii. W prace te włączył się mocno Ks. Prałat Marian Paleczny. który ofiarowała ornaty oraz inne elementy liturgiczne. W tym roku, również liczni parafianie uczestniczyli w uroczystościach pielgrzymkowych Jana Pawła II w Polsce.

A.D. 2000

W roku A. D. 2000 Władza Archidiecezji Warszawskiej odwołała ks. Jana Studzińskiego z funkcji proboszcza parafii N. S. P. J w Przypkach i mianowała go proboszczem parafii w Rzukowie w dekanacie Brwinów. Nowym proboszczem parafii N. S. p. J. w Przypkach został Ks. Henryk Rogala, dotychczasowy pracownik w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Posługę swą rozpoczął od dnia 2 lipca 2000 r.

A.D. 2001

Na początku roku Ad. 2001 Ks. Proboszcz zakupił dębowe ławki, konfesjonał. W tym roku zostały zakupione i zamontowane napromienniki grzewcze. W dniu 13 sierpnia 2001 w XX Niedziele Zwykłą parafię nawiedził Jego Ekscelencja Ks. Biskup Piotr Jarecki z wizytą duszpasterską.

A.D. 2002

W dniu 26 maja 2002 r. wspólnota pierwszy raz w swojej krótkiej historii przeżywała Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Mała grupa 6-ciorga dzieci odpowiedziała Bogu: "TAK" na Jego zaproszenie do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. W miesiącu wrzesień w Kościele ustawiono i zamontowano nowy ołtarz z marmuru oraz Krzyż misyjny z pełna nadziei modlitwą: "Panie Jezu Zbaw Nas"

A.D. 2004

W roku Pańskim 2004 dokonano wielu ważnych inwestycji gospodarczych. Budynek Kościoła został ocieplony z zewnątrz oraz zabezpieczony fakturą zewnętrzna koloru białego oraz wymieniono pokrycie dachu. Także ważnym wyda=rzeniem w roku 2004 było podjęcie nowej posługi przez Ks. Proboszcza Henryka Rogali. proboszcz przyjął trud prowadzenia duszpasterstwa przy Cmentarzu Komunalnym w Antoniowie.

A.D. 2005

W sobotę 2 kwietnia o godzinie 21:37 Pan powołał do siebie OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II. Parafia pogrążyła sie w smutku oraz gorliwej modlitwie za Naszego Papieża. Pogrzeb Jana Pawła II odbył się 8 kwietnia 2005. W dniu 19 kwietnia 2005 roku na papieża konklawe wybrało Kardynała Josepha Ratzingera, który przyjął imię Benedykt XVI.

A.D. 2006

20.08.2006 r. Jego Ekscelencja Ks. Tadeusz Pikus przeprowadził wizytację kanoniczną w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ekscelencja przyjął sprawozdania od Rady Parafialnej, Wspólnoty Kółka Żywego Różańca oraz Przedstawiciela Działek.

A.D. 2007

22.06.2007 r. nieoczekiwanie swoją posługę duszpasterską w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach, zakończył Ksiądz Henryk Rogala, który został przeniesiony do innej parafii. W imieniu wszystkich parafian, Rada Parafialna podziękowała Księdzu Henrykowi za lata służby i wiernego świadectwa. Na mocy dekretu Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Kazimierza Nycza, mianowany został na urząd proboszcza Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Rektora Cmentarza Komunalnego w Antoniowie księdza Mirosława Michalskiego. W XIII niedzielę zwykłą, proboszcz nominant podczas uroczystej celebry, której przewodniczył objął kanoniczną odpowiedzialność za tą parafię. 1 lipca 2007 proboszcz, rozpoczął swoja posługę od spotkania ze wspólnotą Kółka Różańcowego. Kolejnymi działaniami nad którymi pochylił się proboszcz to: Zapoznanie się z zakresem prac zaplanowanych przez poprzedniego proboszcza. Rozbudowanie Rady Parafialnej o przedstawiciela każdej wsi i różnych dziedzin życia. Zweryfikowanie wspólnie z Radą finansów i zakres działań. Podjęcie trudu przez Księdza Proboszcza uzupełnienia Kółka Różańcowego o wszystkie tajemnice odmawiane codziennie "Nowe Róże". Otoczenie szczególną troska dzieci z ubogich rodzin. Piękna polska złota jesień umożliwiła zrealizowanie wszystkich prac zaplanowanych przez poprzedniego proboszcza. Odnowiono poprzez pomalowanie, całe zewnętrzne ogrodzenie, pomalowaną zewnętrzną elewacje Świątyni, zaprojektowano i wykonano nowe meble do zakrystii.

A.D. 2008

W uroczystości Bożego Ciała wspólnota przygotowała trasę i ołtarze. Wykonano nowe stelaże ołtarzy polowych. Zaprojektowano nowe banery ołtarzowe o tematyce eucharystycznej i udekorowano je kwiatami. W 2008 roku parafia otrzymała dar w postaci organów elektronicznych dwu-manułowych firmy Yamaha. Organy zostały ufundowane przez Państwo Franciszka i Wiesławę Jędrzejewskich. W tym roku wykonano 15 stacji Męki Pańskiej, jako płaskorzeźby w drzewie lipowym, umieszczone na planie Krzyża greckiego wykonanego z dębowej deski. Płaskożeżby przedstawiają poszczególne aspekty cierpienia i Meki Pańskiej. Kolejne zadanie polegało na upiększeniu i wyeksponowaniu płaskorzeźby Najświętszego Serca Pana Jezusa, umieszczonej w głównej ścianie ołtarzowej. Przestrzeń pomiędzy tabernakulum została zabudowana przedstawieniem krzewu winnego, który wyrasta z korzenia: jak mówił sam Pan Jezus „ Ja Jestem krzewem winnym wy latoroślami”.

A.D. 2009

30 maja 2009 r. parafia przeżywała wspaniałą uroczystość, którą była 18 rocznica święceń kapłańskich księdza proboszcza i jego kolegów. Wrzesień 2009 był to radosny czas w naszej parafii. Udało się zakończyć remont wewnętrznej części świątyni. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach otrzymała dyplom PRZYJACIELA MIVA POLSKA za pomoc polskim misjonarzom w zakupie środków transportu.