© 2020 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach.
Parafia Przypki

Zapraszamy Wszystkich na rozstaju dróg, aby ruszyli w drogę prowadzącą do BOGA.

Witamy wszystkich na stronie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach.

“Jezu cichy i pokornego Serca. Uczyń serca nasze według Serca Twego.”

OGŁOSZENIA sprawy bieżące parafii

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach

Dziękuje bardzo serdecznie wszystkim tym którzy w tym trudnym czasie pandemii przyszli z pomocą modlitewną i finansową dla naszej Parafii. Z wyrazami szcunku i modlitwą ksiądz proboszcz Mirosław Michalski.

Komunikat Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Nr 9/ 2020

Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii Ks. Kardynał Kazimierz Nycz odwołał dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Tym samym od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Św. Zwolnione są wyłącznie osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych ( na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii. Po wprowadzeniu czwartego etapu znoszenia obostrzeń w kościołach i innych miejscach kultu od soboty 30 maja przestaje obowiązywać limit osób. Nadal obowiązkowe jest: · zasłanianie ust i nosa przez wiernych w kościołach, · zachowanie dystansu społecznego ( odległość 2 metrów z wyjątkiem rodzin i osób wspólnie mieszkających ze sobą ), · zachowanie wszelkich norm służących bezpiecznemu i godnemu udzielaniu Komunii Świętej oraz właściwej troski o naczynia wykorzystywane w liturgii ( obowiązek dezynfekowania rąk przez udzielających Ciało Pańskie przed i po zakończeniu obrzędu). Numer rachunku bankowego: PL 62 9291 0001 0100 3406 2000 0010 Z wyrazami szacunku i pamięcią modlitewną ksiądz Mirosław Michalski.
© 2019 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach.
Parafia Przypki

Zapraszamy Wszystkich na rozstaju dróg,

aby ruszyli w drogę prowadzącą do BOGA.

Witamy wszystkich na stronie Parafii

Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego

Serca Pana Jezusa w Przypkach.

“Jezu cichy i pokornego Serca. Uczyń serca nasze według Serca Twego.”

OGŁOSZENIA

sprawy bieżące parafii Najświętszego Serca Pana

Jezusa w Przypkach

Dziękuje bardzo serdecznie wszystkim tym którzy w tym trudnym czasie pandemii przyszli z pomocą modlitewną i finansową dla naszej Parafii. Z wyrazami szcunku i modlitwą ksiądz proboszcz Mirosław Michalski. Komunikat Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Nr 9/ 2020 Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii Ks. Kardynał Kazimierz Nycz odwołał dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Tym samym od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Św. Zwolnione są wyłącznie osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych ( na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii. Po wprowadzeniu czwartego etapu znoszenia obostrzeń w kościołach i innych miejscach kultu od soboty 30 maja przestaje obowiązywać limit osób. Nadal obowiązkowe jest: · zasłanianie ust i nosa przez wiernych w kościołach, · zachowanie dystansu społecznego ( odległość 2 metrów z wyjątkiem rodzin i osób wspólnie mieszkających ze sobą ), · zachowanie wszelkich norm służących bezpiecznemu i godnemu udzielaniu Komunii Świętej oraz właściwej troski o naczynia wykorzystywane w liturgii ( obowiązek dezynfekowania rąk przez udzielających Ciało Pańskie przed i po zakończeniu obrzędu). Numer rachunku bankowego: PL 62 9291 0001 0100 3406 2000 0010 Z wyrazami szacunku i pamięcią modlitewną ksiądz Mirosław Michalski.