© 2020 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach.
Parafia Przypki

Zapraszamy Wszystkich na rozstaju dróg, aby ruszyli w drogę prowadzącą do BOGA.

Witamy wszystkich na stronie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach.

“Jezu cichy i pokornego Serca. Uczyń serca nasze według Serca Twego.”

OGŁOSZENIA sprawy bieżące parafii

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach

Dziękuje bardzo serdecznie wszystkim tym którzy w tym trudnym czasie pandemii przyszli z pomocą modlitewną i finansową dla naszej Parafii. Z wyrazami szcunku i modlitwą ksiądz proboszcz Mirosław Michalski. W tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, który przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Ten wielki święty wniósł nieoceniony wkład w historię naszego kraju, Europy, świata oraz w historię Kościoła powszechnego. Pełna treść listu do pobrania Drodzy Parafianie, zgodnie z nowym rozporządzeniem od 20 kwietnia 2020r. podczas zgromadzeń liturgicznych w kościele może przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni. W związku z nowymi wytycznymi informuję , iż w naszej parafii może przebywać w kościele 8 osób oraz 2 osoby w kruchcie kościoła. Drodzy Parafianie, w związku z istniejącą sytuacją pandemii i braku możliwości uczestniczenia w codziennym życiu parafii realizując program i zadania, jako Wasz proboszcz zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe na poniżej podany numer konta parafialnego, parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach. Proszę o przekazanie tej informacji sąsiadom. Numer rachunku bankowego: PL 62 9291 0001 0100 3406 2000 0010 Z wyrazami szacunku i pamięcią modlitewną ksiądz Mirosław Michalski.
© 2019 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach.
Parafia Przypki

Zapraszamy Wszystkich na rozstaju dróg,

aby ruszyli w drogę prowadzącą do BOGA.

Witamy wszystkich na stronie Parafii

Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego

Serca Pana Jezusa w Przypkach.

“Jezu cichy i pokornego Serca. Uczyń serca nasze według Serca Twego.”

OGŁOSZENIA

sprawy bieżące parafii Najświętszego Serca Pana

Jezusa w Przypkach

Dziękuje bardzo serdecznie wszystkim tym którzy w tym trudnym czasie pandemii przyszli z pomocą modlitewną i finansową dla naszej Parafii. Z wyrazami szcunku i modlitwą ksiądz proboszcz Mirosław Michalski. W tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, który przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Ten wielki święty wniósł nieoceniony wkład w historię naszego kraju, Europy, świata oraz w historię Kościoła powszechnego. Pełna treść listu do pobrania Drodzy Parafianie, zgodnie z nowym rozporządzeniem od 20 kwietnia 2020r. podczas zgromadzeń liturgicznych w kościele może przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni. W związku z nowymi wytycznymi informuję , iż w naszej parafii może przebywać w kościele 8 osób oraz 2 osoby w kruchcie kościoła. Drodzy Parafianie, w związku z istniejącą sytuacją pandemii i braku możliwości uczestniczenia w codziennym życiu parafii realizując program i zadania, jako Wasz proboszcz zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe na poniżej podany numer konta parafialnego, parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach. Proszę o przekazanie tej informacji sąsiadom. Numer rachunku bankowego: PL 62 9291 0001 0100 3406 2000 0010 Z wyrazami szacunku i pamięcią modlitewną ksiądz Mirosław Michalski.